Ornö-macken AB får stöd av  Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Stockholms län via landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden service, infrastruktur och attraktiv landsbygd. 

Stödet prioriterar att främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygd.